Ekim 13, 2010

Yorumlar kapalı

Yıldızların İnsan Üzerindeki Etkisi

admin

YILDIZLARIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Kader, tamamen Allah’ın (c.c.) elinde ve idaresinde gelişen bir husustur ve ezelde takdir edilmiştir.Bir plan ve program demek olan kader, cansız ve iradesiz varlıklar için cebri olarak cereyan ederken, canlıların kaderide kısmen iradelerine bağlı olarak gelişmektedir.Yani Allah (c.c.), kullarına herhangi bir şekilde zulmetmekten münezzeh/beri olduğu için, insanlrın kaderini kendi iradelerini hesaba katarak yazmış ve yapacakları şeylerden sorumlu tutmuştur.Eğer cansiz ve iradesiz varlıklara yaptığı gibi bir yol tayin edip kaderlerini yazmış olsaydı, hiç şüphesiz insanlar için de imtihan ve sorumluluk diye birşey söz konusu olmazdı. Bu yüzden, insanların cüzi iredelerini devreye sokmuş, gerekli akıl, ilim ve uyarıları yaparak onları yapacakları şeylerden sorumlu tutmuştur.Bu yüzden, insan ister, Allah(c.c.)’ta yaratır.İradesiyle işin içinde olan insan da yaptığı iyi şeylerin mükafatını, kötü şeylerinde cezasını hak eder.Ancak Allah(c.c.) , kullarını cezaya çarptırmak için onların düşebileceği tuzakları kuran ve onları Felakete sürükleyen bir varlık olmadığı için , sürekli kendisine dua ve ibadet yoluyla tevbe etmesini istemiş, hangi tür günah işlenirse işlensin bağışlayacağını müjdelemiştir.Allah’ın rahmeti, affı ve mağfireti egindir.İnsanların anlayamayacağı kadar da büyük ve geniştir.Bunlar, daha teferruatlı olarak Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde belirtilşmiştir.
Hiç şüphesiz, artık bilinmektedir ki yıldızlar, sonradan yaratılan şeylerdir.Buna göre, insanların kaderine hükmetmesi ve insanı da etkilemesi söz konusu olamaz.Zira, ezeli olan Allah’ın(c.c.) ezeli ilmiyle belirlediği şeyi, sonradan yarattığı yıldızların devralması veya kulların yönetmekten acizmiş gibi, bunu yıldızlara nakletmesi, akla ve mantığa sığacak bir inanç değildir.Yıldızların da O’nun iradesine bağlı olarak hareket ettiği kesindir.Allah’ın(c.c.) irade ve idaresinde olan bir şeyin, O’nun işlerine müdahele etmeside düşünülemez.

Yorum YOK Yıldızların İnsan Üzerindeki Etkisi yazisinda gosteriliyor.

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Kisimi

Özür dileriz, yorum formu şimdilik kapalı.